رزومه چیست؟

درباره ان بیشتر بدانیم

رزومه و ایجاد ان جهت معرفی بهتر شما به کسب و کارها و کارفرمایانی است.افرادی که جویای شغل و فرصت شغلی بهتری هستند با پر کردن مشخصات و سابقه شغلی خود و ایجاد رزومه های پر رنگ و لعاب امتیازات بهتری برای خود ایجاد می کنند،این نکته را لازم است متذکر شویم که یافتن شغل بدون رزومه نیز امکان پذیر است اما با توجه به گسترش کسب و کارها و نیز افزایش متقاضیان کسب و کار داشتن رزومه امتیاز محسوب می شود. در همین زمینه بعضی شرکتها نیز برای خود رزومه هایی جهت ارتباط با دیگر کسب و کارها ایجاد می کنند و با معرفی کسب و کار خود در قالب رزومه خواهان موقعیت بهتری هستند. در ادامه باید این نکته را بدانید در هر فرصت شغلی شما با افزایش مهارتها و گواهینامه ها و تجارب خود می توانید وزن محتویات رزومه را بیشتر کنید،اما بهتر بگوییم بهتر است واقعیات را بنویسید نه انچه که خلاف واقعیت است،چون ممکن است با توجه به سابقه کاری که پر کرده اید به شما فرصت انجام آنرا می دهند.پس اگر برای مثال به دنبال بازاریابی و فروش هستید و سابقه شغلی و تجربه شما در زمینه تعمیر خودرو است ،تجربه شما نقش و امتیازی برای شما در زمینه فروشندگی ندارد.پس بهتر است یک تصویر زیبا به همراه یک معرفی زیباتر از خود و با توجه به فرصت شغلی که به دنبال ان هستید را فراموش نکنید

#
قالب کاریابی
مشاهده دیگر موارد